199x (Metamaxim) – Radu Haraga

 

Goneam pe şosele,

Da, goneam cu peste o sutā

de mile la orā,

Şi nu ştiam de ce

 

Uneori seri se spulberau

accelerate sub povara mārturisirilor,

Câţiva puşti exaltaţi sub o umbrelā,

cu sticle de cine ştie ce în faţā,

Astfel trecea timpul peste

arzātoarele noastre dorinţe

 

Alteori hoināream - nu conta unde,

pe falezā sau în parcuri ce încā

umbresc îndrāgostiţi şi bātrîni,

Ne prāfuiam adidaşii,

Glumele noastre sfidau

Apusul care ne râdea la spate

 

Iar nopţile se topeau

-melasā în auzul şi sāruturile noastre-

Pierduţi într-un locş al pierzaniei,

Dansînd pe hit-uri fārā de sfârşit,

Risipind bani  ce nu ne aparţineau,

Aşa îmbātrîneam noi, lent şi nesigur...

 

Proces...

 

Dar cui îi pāsa, spune-ţi-mi, cine se sinchisea,

Aş vrea sāplîng în numele tuturor locurilor

unde am cālcat vreodatā,

Aş vrea sā dau la ivealā

cronicile tuturor sclipirilor şi nebuniilor,

Aş vrea sā vā adun pe toţi, prieteni,

în acelaşi mānunchi de praf,

Ce inutil, ce stupide

sentimente îmi încearcā oasele bātrîne,

Cāci

nimic n-are sens,

totul e pierdut într-un viitor şi neuitat trecut,

iar eu nu vā pot atinge

 

Cîndva,

Da, cîndva,

voi reveni din somnul raţiunii şi

poate, cine ştie, vā voi rāsturna

 

Fiindcā mixerul încā se-nvârte

Stay with us on other sites:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>