Bio-hazard (Metamaxim) – Radu Haraga

 

Eu nu...alţii da...

Voi...

Şi dintr-o datā sufletul s-a deschis în mine,

Al sāu ovoid strālucitor fu topit

Iarā atriul drept şi atriul stîng se unirā,

Cāldurā în cāldurā istovindu-se...

 

Ah, conştiinţa, sinele, odatā dobîndite...

     
Stay with us on other sites:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>