Curand (Metamaxim) – Radu Haraga

 Acea dimineaţā ne-ncercatā

Cînd zorii n-au crāpat încā cochilia,

Atunci mā voi deştepta, dintr-o datā,

Îmi voi arunca o panoramā cârpācitā

Spre balcoanele de dedesubt,

Voi retarda somnul dulce şi greu

Al miilor şi miilor de aţipiri,

  • - Sārutul acela lent şi înviorātor,

Gheaţa spartā cu scrâşnet în plāmîni -

Adio, voi

Spune

Şi voi

Pārāsi casa-mi înābuşitā

Spre un alt niciunde.

Stay with us on other sites:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>