Pot sā vād (strālucirea) (Metamaxim) – Radu Haraga

 Ochii mi se topesc în ea

Ca douā lacuri incandescente

In care lava se evaporā,

Pot sā strāpung acum întunericul

Ce folos - orbitele-mi rātācesc goale

Prin lumea supraîncālzitā.

 

Si ia-mā din acest înot frenetic

In propria privire,

Ia-mā din priveliştea

Care mā urmāreşte zi şi noapte,

Neobosirea fugii - ia-mā, pînā nu -

Mā ajunge.

 

Mā depāşeşte?

Lasā-ţi mîna întinsā,

Nu opri elanul spontan al braţului tāu

Cātre mine.

 

 
Stay with us on other sites:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>